English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Joomla Social by OrdaSoft!

PolitibilJeg har lyst til å sette et kritisk søkelys på måten man går fram på ved tvangsinnleggelser av psykiatriske pasienter.

Ofte er det slik at når en lege legger inn en pasient på psykiatrisk avdeling, så kontakter legen politiet, og ber om assistanse til å kjøre pasienten ut til sykehuset. Da kommer kanskje politiet i uniformert bil hjem til pasienten som skal legges inn, og tar han/henne med seg.

 

Dette oppleves ofte som svært krenkende for pasienten, det er lett å føle seg som en kriminell. Naboer som blir vitne til dette, kan også tro at det er en arrestasjon, og sprer kanskje rykter rundt omkring i nabolaget om det som er skjedd.

Dette mener jeg er en dårlig måte å behandle psykiatriske pasienter på. Denne ordningen tar også betydelige ressurser fra politiet som kunne vært brukt til andre ting. Jeg stiller spørsmål ved om det er nødvendig å bruke politiet hver gang en pasient skal tvangsinnlegges. Noen ganger er pasienten så rolig, og ser kanskje nødvendigheten av innleggelse, at det hadde vært tilstrekkelig å sende pasienten av gårde med ambulanse, som tross alt er til for å frakte syke mennesker til sykehus.

Av og til er pasienten svært dårlig, og kanskje utagerende, og da kan jeg skjønne at legen bruker politiet til å kjøre. I disse tilfellene, mener jeg at politiet kan møte opp sivilt kledd, i sivil bil for å skjerme pasienten mot å bli mistenkt for å være kriminell.

Det kan også være en belastning for pårørende og familie å se at noen nær deg blir dratt med i en politibil, fordi de er syke.

 

Jeg skulle ønske at noen fagfolk stod fram, og stilte kritiske spørsmål ved denne ordningen. Det må da være noen som er uenig i denne praksisen og tør å stå fram?

Comments powered by CComment